ქალაქის სიმბოლოები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გერბი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის დროშა