+995 591 90 90 05

ტენდერი

შესყიდვის მასალა: 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში 4 (ოთხი) მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლის ფასადის რეაბილიტაციის, 2. ქ. ბაღდათში შ. რუსთაველის ქუჩის #15-ში, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ფართის ნაწილის კოსმეტიკური რემონტის, 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების ასფალტო-ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.03.2023 13:28
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.04.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 10.04.2023 14:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`780.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ქ. ბაღდათის ცენტრში დროშის დგარის (დროშით) მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.03.2023 13:28
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.04.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 10.04.2023 14:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 850.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ქ. ბაღდათში, შ. რუსთაველისა და მ. კოსტავას ქუჩების კვეთაზე ერთი ერთეული მოსაცდელის დამზადება და მონტაჟი.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.03.2023 13:29
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 07.04.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 10.04.2023 12:00
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`459.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ობჩის საჯარო სკოლის შენობის გამაგრების და დაზიანებული საკლასო ოთახების მცირე კოსმეტიკური რემონტის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 28.03.2023 12:37
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.04.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 10.04.2023 12:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`355.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია

 

შესყიდვის მასალა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფლებისათვის სხვადასხვა მასალების მოწოდებით შესყიდვა

 • შესყიდვების გამოცხადების თარიღი: 27.03.2023 09:58
 • წინდადადებების მიღება იწყება: 08.04.2023 00:00
 • წინადადებების მიღება მთავრდება: 10.04.2023 12:30
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 31`765.00 GEL
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე
 • დეტალური ინფორმაცია იხილეთ  მოცემულ ბმულზე
 • შესყიდვის სტატუსი: გამოცხადებულია