+995 591 90 90 05

ვაკანსიები

გამოცხადებული ვაკანსიები

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიცია: ეკონომიკის სამსახურის სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისა და გარემოს დაცვის საკითხებში

კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი

ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

განცხადების ბოლო ვადა: 24.01.2023   ვაკანსიაზე სრული ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

 

 

თანამდებობის დასახელება:  მესამე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიცია: შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა აუდიტის საკითხებში

კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი

ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია

განცხადების ბოლო ვადა: 24.01.2023   ვაკანსიაზე სრული ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე