ყურადღება! მიმდინარეობს პლატფორმის განახლება.
+995 591 90 90 05

ვაკანსიები

გამოცხადებული ვაკანსიები

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება:I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი 
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 
კატეგორია: ზედამხედველობა
განცხადების ბოლო ვადა: 28.04.2024 
თანამდებობრივი სარგო: 1729 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი 
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
თანამდებობის დასახელება: მეორე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
პოზიციის დასახელება: ეკონომიკის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი 
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 
კატეგორია: ქონების მართვა 
განცხადების ბოლო ვადა: 23.04.2024 
თანამდებობრივი სარგო: 2394 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი 
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახურის არქიტექტურის და სივრცითი მოწყობის განყოფილების III კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურის და სივრცითი მოწყობის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: ღია კონკურსი 
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: არქიტექტურა 
განცხადების ბოლო ვადა: 23.02.2024
თანამდებობრივი სარგო:1463  
ადგილების რაოდენობა: 1 
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი 
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

 

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
კონკურსის ტიპი: დახურული კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: საფინანსო/საბიუჯეტო
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1452 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე


თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: საზოგადოებასთან ურთიერთობა
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1573 ლარი
ადგილების რაოდენობა:1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი:სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე


თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: ეკონომიკის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: ქონების მართვა
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1452 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე


თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის სახაზინო და აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ხაზინის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: საფინანსო/საბიუჯეტო
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1452 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე


თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1452 ლარია
დგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

თანამდებობის დასახელება: მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში
კონკურსის ტიპი:შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: სპორტი/ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხები
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1573 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე


თანამდებობის დასახელება:მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: ლოჯისტიკა
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1573 ლარი
ადგილების რაოდენობა 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე


თანამდებობის დასახელება:მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
პოზიციის დასახელება: ადმინისტრაციული სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: ადამიანური რესურსების მართვა
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:1573 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
თანამდებობის დასახელება: პირველი რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი პოზიციის დასახელება: ეკონომიკის სამსახურის უფროსი
კონკურსის ტიპი: შიდა კონკურსი
ორგანიზაცია: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია
კატეგორია: ეკონომიკური
განცხადების ბოლო ვადა: 10.12.2023
თანამდებობრივი სარგო:2783 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 1
სამსახურის ადგილმდებარეობა: ბაღდათი
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი
ვაკანსიაზე დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე

 

აქტუალური თემები

Skip to content