+995 591 90 90 05

ვაკანსიები

გამოცხადებული ვაკანსიები

  • თანამდებობის დასახელება: საჯარო დაწესებულების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. პოზიცია: საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის საბიუჯეტო დაგეგმვის, ანალიზის და კონტროლის განყოფილების უფროსი.  განცხადების ბოლო ვადა: 31.05.2021.   ვაკანსია იხილეთ მოცემულ ბმულზე
  • თანამდებობის დასახელება: მეოთხე რანგი – საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი. პოზიცია: ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების I კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი. განცხადების ბოლო ვადა 28.05.2021  ვაკანსია იხილეთ მოცემულ ბმულზე