+995 591 90 90 05

საკრებულოს კომისიები

გვანცა გრძელიძე:  იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე

ტელ: 598 39 43 33

კომისიის წევრები 

კომისიის დებულება

 

გურამ კიკნაველიძე:  საფინანსო-საბიუჯეტო  კომისიის თავმჯდომარე

ტელ: 551 22 19 22

კომისიის წევრები

კომისიის დებულება

 

ირინა ტყეშელაშვილი: კულტურის, განათლების, სპორტის,  ჯანმრთელობის დაცვის,  სოციალურ საკითხთა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე

ტელ: 551 93 60 43

კომისიის წევრები

კომისიის დებულება

 

გია სამხაბერიძე: გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსების მართვის და აგრარულ საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე

ტელ:  551 44 41 14

კომისიის წევრები

კომისიის დებულება

 

სიმონ ჭოლოკავა: ეკონომიკური პოლიტიკის, ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარე

ტელ:  598 35 34 34

კომისიის წევრები

კომისიის დებულება