+995 591 90 90 05

საერთო კრების სხდომის ოქმები

2022 წლის საერთო კრების სხდომის ოქმები

 1. სოფ. ალისმერეთი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 2. სოფ. დაფენილი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 3. სოფ. დიმი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 4. სოფ. ვარციხე-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 5. სოფ. ზედა დიმი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 6. სოფ. ზედა ზეგანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 7. სოფ. კაკასხიდი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 8. სოფ. მეორე ობჩა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 9. სოფ. ნერგეეთი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 10. სოფ. პირველი ობჩა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 11. სოფ. როკითი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 12. სოფ. როხი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022
 13. სოფ. საიმედო-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 14. სოფ. საკრაულა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 15. სოფ. ფერსათი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 16. სოფ. ქვედა ზეგანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 17. სოფ. შუბანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 18. სოფ. წაბლარასხევი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022 
 19. სოფ. წიფა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 20. სოფ. წყალთაშუა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022 
 21. სოფ. ხანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 07.03.2022 
 22. სოფ. წითელხევი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022
 23. სოფ. ნებიერეთი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 04.03.2022

2023 წლის საერთო კრების სხდომის ოქმები

 1. სოფ. ალისმერეთი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 2. სოფ. დაფენილი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 3. სოფ. დიმი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 4. სოფ. ვარციხე-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 5. სოფ. ზედა დიმი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 6. სოფ. ზედა ზეგანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 7. სოფ. კაკასხიდი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 8. სოფ. მეორე ობჩა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 9. სოფ. ნერგეეთი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 10. სოფ. პირველი ობჩა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 11. სოფ. როკითი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 12. სოფ. როხი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 13. სოფ. საიმედო-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 14. სოფ. საკრაულა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 15. სოფ. ფერსათი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 16. სოფ. ქვედა ზეგანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 17. სოფ. შუბანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 18. სოფ. წაბლარასხევი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 19. სოფ. წიფა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ
 20. სოფ. წყალთაშუა-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 21. სოფ. ხანი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 22. სოფ. წითელხევი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 26.01.2023წ
 23. სოფ. ნებიერეთი-ს საერთო კრების სხდომის ოქმი 25.01.2023წ