+995 591 90 90 05

გვანცა გრძელიძე

თანამდებობა: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ.

სახელი,გვარი: გვანცა გრძელიძე

დაბადების თარიღი: 1993 წ. 3 ოქტომბერი.

დაბადების ადგილი: ქალაქი თბილისი.

განათლება: 2011  წ. დაამთავრა  სოფ. დიმის N1 საჯარო სკოლა. 2011-2015წწ. სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურდიულ ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა წარჩინებით. 2015-2017წწ.  სწავლობდა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც   წარჩინებით დაამთავრა.

სამუშაო გამოცდილება: 2017 წლის 20 ნოემბრიდან არჩეულია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად ქართული ოცნებიდან

ფლობს ქართულ და ინგლისურ ენებს.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ-ფოსტა:   gvantsa.grdelidze@baghdati.gov.ge