+995 591 90 90 05

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები