+995 591 90 90 05

2021 წელი

 1. საკრებულოს სხდომის ოქმი 29.01.2021წ..
 2. საკრებულოს სხდომის ოქმი 26.02.2021წ..
 3. საკრებულოს სხდომის ოქმი 26.03.2021წ..
 4. საკრებულოს სხდომის ოქმი რიგგარეშე 13.04.2021წ..
 5. საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.04.2021წ..
 6. საკრებულოს სხდომის ოქმი 28.05.2021წ..
 7. საკრებულოს სხდომის ოქმი 25.06.2021წ..
 8. საკრებულოს სხდომის ოქმი რიგგარეშე 30.06.2021
 9. საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.07.2021წ..
 10. საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.08.2021 წ..
 11. საკრებულოს სხდომის ოქმი 24.09.2021 წ..
 12. საკრებულოს სხდომის ოქმი რიგგარეშე 08.10.2021 წ
 13. საკრებულოს სხდომის ოქმი 22.10.2021წ

2021 წლის მოწვევის საკრებულოს სხდომის ოქმები

 1. საკრებულოს სხდომის ოქმი 03.12.2021 წ
 2. საკრებულოს სხდომის ოქმი 09.12.2021 წ
 3. საკრებულოს სხდომის ოქმი 27.12.2021 წ
 4. საკრებულოს სხდომის ოქმი 30.12.2021 წ