+995 591 90 90 05

2023 წელი

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №10 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის II ობჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი II ობჩა), სოფელ II ობჩაში 28-ე ქუჩისათვის გიორგი გეწაძის სახელის მინიჭების შესახებ  –  ორთოფოტო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №11 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის წითელხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელი წითელხევი), სოფელ წითელხევში 44-ე ქუჩისათვის “მამა გაბრიელის” სახელის მინიჭების შესახებ  –   ორთოფოტო

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №37 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის მესამე კვარტალში განსახილველ საკითხთა სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ.  დანართი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომებზე 2023 წლის III კვარტალში განსახილველ საკითხთა გეგმა

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №44 „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმა (SECAP)“-ის დამტკიცების შესახებ