+995 591 90 90 05

2024 წელი

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

განმარტებითი ბარათი N 1 საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი. 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები

ბაღდათი მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 წლები

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი

განმარტებითი ბარათი N 1 საკრებულოს დადგენილების პროექტზე „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

ბაღდათი მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 წლები

მუნიციპალიტეტის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი ( დანართი ატარებს ინფორმაციულ ხასიათს და მისი დამტკიცება არ ხდება საკრებულოს მიერ ) 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი

asdasda
megabet303 athena303 xtraplay88 megabet808 athena777 tropicana77 mb303 ath303 trpc77 xplay88 mb808 ath777 megabet303 athena303 xtraplay88 megabet808 athena777 tropicana77 mb303 ath303 trpc77 xplay88 mb808 ath777 megabet303 athena303 xtraplay88 megabet808 athena777 tropicana77 mb303 ath303 trpc77 xplay88 mb808 ath777