ყურადღება! მიმდინარეობს პლატფორმის განახლება.
+995 591 90 90 05

ანგარიშები გაწეული მუშაობის შესახებ

2023 წელი: გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა №2: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2023 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2023 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ.

2022 წელი:  გ ა ნ კ ა რ გ უ ლე ბ ა N6 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ

აქტუალური თემები

Skip to content