+995 591 90 90 05

გარემოს დაცვის,ბუნებრივი რესურსების მართვის და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები