+995 591 90 90 05

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის 2021 წლის სხდომის ოქმები