+995 591 90 90 05

იურიდიული და საპროცედურო საკითხთა კომისიის 2022 წლის სხდომის ოქმები