+995 591 90 90 05

კულტურის,განათლების,სპორტის,ჯამრთელობის დაცვის,სოციალურ საკითხთა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2022 წლის სხდომის ოქმები