+995 591 90 90 05

კულტურის,განათლების,სპორტის,ჯანმრთელობის დაცვის,სოციალურ საკითხთა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2021 წლის სხდომის ოქმები