+995 591 90 90 05

მუნიციპალური სამსახურები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი მუნიციპალური სამსახურები (იურიდიული პირები)

  1. ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი. ვალერი კვინიხიძე-ა.ა.ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრის დირექტორი. ტელ:598 599 392 ელ.ფოსტა: VAKO.kvinikhidze@gmail.com. მისამართი: კახიანის 1
  2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.  ა.(ა).ი.პ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორი ნინო რობაქიძე. საკონტაქტო: 551 089 652 ელ.ფოსტა: ninorobaqidze1984@gmail.com 
  3. ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება. ამბერკი რობაქიძე- ა.ა.ი.პ. ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების  დირექტორი.  ტელ:595 785 707 ელ.ფოსტა: robaqidzeamberki@gmail.com  baghdatisdasuptaveba@gmail.com   მისამართი: რუსთაველის 52
  4. ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი. მირიან ფულარიანი- ა.ა.ი.პ. ბაღდათის  სპორტისა და  მოზარდთა  აქტივობის ცენტრის დირექტორი. ტელ: 598 389 898. ელ.ფოსტა: bagdatsport@gmail.com mirianpulariani@gmail.com: მისამართი: ნინოშვილის 6
  5. ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. ნატო მაჩიტაძე-ა.ა.ი.პ. ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი.ტელ:595956138 ელ.ფოსტა: Natomachitadze1960@gmail.com : მისამართი: რუსთაველის 24
  6. ა.(ა). ი.პ. ბაღდათის სამუსიკო და სახელოვნებო დაწესებულებათა გაერთიანება. გაერთიანების მმართველი ლარისა ცერცვაძე. საკონტაქტო:595 95 12 84 ელ:ფოსტა: bagdatis.ssbg@gmail.com: მისამართი: რუსთაველის 40
  7. ა.(ა).ი.პ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. მმართველი მარინა ჩხეიძე. საკონტაქტო:599 22 42 87  ელ;ფოსტა:marina65.chkheidze@gmail.com:  მისამართი: რუსთაველის 33.
asdasda
megabet303 athena303 xtraplay88 megabet808 athena777 tropicana77 mb303 ath303 trpc77 xplay88 mb808 ath777 megabet303 athena303 xtraplay88 megabet808 athena777 tropicana77 mb303 ath303 trpc77 xplay88 mb808 ath777 megabet303 athena303 xtraplay88 megabet808 athena777 tropicana77 mb303 ath303 trpc77 xplay88 mb808 ath777