+995 591 90 90 05

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის/გაცემის სტატისტიკა

2021 წლის იანვარი-ივნისის სტატისტიკა

Nმომართვის ავტორი
მოქალაქე/ ორგანიზაცია
შემოსვლის თარიღიშესრულებულია ვადაში
1სხვა ა/ო “მშვიდობიანი საქართველო”;18.01.2021წვადაში
2ჩივაძე სერგო;21 01.2021 წვადაში
3არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი“;25.01 2021წვადაში
4პოლიტიკური ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო”;25.01 2021წვადაში
5სხვა ,,აი ფაქტი”;27.01 2021წვადაში
6სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს იუსტისიის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;01.02.2021წვადაში
7სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი;02.02.2021წვადაში
8სხვა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო;08.02.2021წვადაში
9სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ,,საქსტატი”;08.02.2021წვადაში
10მუმლაძე იასონ;08.02.2021წვადაში
11სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;15.02.2021წვადაში
12სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი ფაქტი”;23.02.2021წვადაში
13სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება “აი, ფაქტი”;23.02.2021წვადაში
14ს\პ\ს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ. „ციფრული მმართველობის სააგენტო“;02.03.2021წვადაში
15შპს. იმერეთის განვითარების ცენტრი;09.03.2021წ
16მუკბანიანი ალეკო;18.03.2021წვადაში
17სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი ფაქტი”;19.03.2021წვადაში
18სხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო;07.04.2021წვადაში
19არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო;07.04.2021წვადაში
20სხვა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო;07.04.2021წვადაში
21არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო;08.04.2021წვადაში
22სხვა ,,აი ფაქტი”;15.04.2021წვადაში
23სსიპ. ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი;18.04.2021წვადაში
24სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი ფაქტი”19.04.2021წვადაში
25არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო;20.04.2021წვადაში
26სხვა კავშირი-სათემო ორგანიზაცია ,,ნუკრიანი“;24.04.2021წვადაში
27სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს პარლამენტი;24.05.2021წვადაში
28სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს პარლამენტი;28.05.2021წვადაში
29ნინო გელაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი;09.06.2021წვადაში
30მეტრეველი მარიამ;09.06.2021წვადაში