+995 591 90 90 05

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის/გაცემის სტატისტიკა

2021 წლის იანვარი-ივნისის სტატისტიკა

N მომართვის ავტორი
მოქალაქე/ ორგანიზაცია
შემოსვლის თარიღი შესრულებულია ვადაში
1 სხვა ა/ო “მშვიდობიანი საქართველო”; 18.01.2021წ ვადაში
2 ჩივაძე სერგო; 21 01.2021 წ ვადაში
3 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საჩხერის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული კავშირი“; 25.01 2021წ ვადაში
4 პოლიტიკური ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო”; 25.01 2021წ ვადაში
5 სხვა ,,აი ფაქტი”; 27.01 2021წ ვადაში
6 სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს იუსტისიის სამინისტრო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; 01.02.2021წ ვადაში
7 სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი; 02.02.2021წ ვადაში
8 სხვა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო; 08.02.2021წ ვადაში
9 სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ,,საქსტატი”; 08.02.2021წ ვადაში
10 მუმლაძე იასონ; 08.02.2021წ ვადაში
11 სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 15.02.2021წ ვადაში
12 სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი ფაქტი”; 23.02.2021წ ვადაში
13 სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება “აი, ფაქტი”; 23.02.2021წ ვადაში
14 ს\პ\ს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ. „ციფრული მმართველობის სააგენტო“; 02.03.2021წ ვადაში
15 შპს. იმერეთის განვითარების ცენტრი; 09.03.2021წ
16 მუკბანიანი ალეკო; 18.03.2021წ ვადაში
17 სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი ფაქტი”; 19.03.2021წ ვადაში
18 სხვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო; 07.04.2021წ ვადაში
19 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო; 07.04.2021წ ვადაში
20 სხვა ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო; 07.04.2021წ ვადაში
21 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო; 08.04.2021წ ვადაში
22 სხვა ,,აი ფაქტი”; 15.04.2021წ ვადაში
23 სსიპ. ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი; 18.04.2021წ ვადაში
24 სხვა გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანება ,,აი ფაქტი” 19.04.2021წ ვადაში
25 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო; 20.04.2021წ ვადაში
26 სხვა კავშირი-სათემო ორგანიზაცია ,,ნუკრიანი“; 24.04.2021წ ვადაში
27 სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს პარლამენტი; 24.05.2021წ ვადაში
28 სახელმწიფო ორგანოები საქართველოს პარლამენტი; 28.05.2021წ ვადაში
29 ნინო გელაძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი; 09.06.2021წ ვადაში
30 მეტრეველი მარიამ; 09.06.2021წ ვადაში