+995 591 90 90 05

საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმები