+995 591 90 90 05

ეკონომიკური პოლიტიკის,ინფრასტრუქტურისა და ქონების მართვის კომისიის სხდომის ოქმები